Etiket: nefs

Düşünceler Atmosferinde

İçimizdeki olgular, derin düşünceler içine daldırır. Çıkış bulamadığımız anlar sarmalında harmanımızı yele verdiğimiz anlardır. Boşvermişliklerimiz, her boşvermişlik bir savrulmanın ve ümitsizliğe düşmenin çaresizliğidir, belki de tükenmiş olmanın verdiği hissizleşme, yürekteki derin sızıların aslında nedeni mahviyete erdiğin zikrin lezzetini yitirmendir, derviş gayret eder kan ter içinde kalır bir soluklanmak için köşesine çöktüğünde, derin bir yılgınlığın gaflet…
Devamı

Hüdayi Yolu

Gafil sen daha ne durursunLokma arar yorulursunEdeple oturan bu sofrayaLütufla doyar dememiş mi? Hakk’a giden yol ararsınÂmâlara iz sorarsınNice padişahlar O’nunPeşi sıra gitmemiş mi? Var sen Hüdâyî kapısınaVur kılıcın nefs boynunaVarsa yüreğin çık pazaraSat kibrini dememiş mi? Esra Teker

Amel Defteri

Aşk şarabı deyu kadehler sunsanSayfalar dolusu gazeller yazsanVarsa ihsanında bir nebze noksanAmel defterin soldan verirler Bir yudum içip kandım sanırsınBir lokma yiyip doydum sanırsınGözetmez isen ekmek tuz hakkınAmel defterin soldan verirler Sırat denilen ipince bir çizgiTaşır mı sandın kestiğin koç seni?Kurban etmediysen bu yolda nefsiAmel defterin soldan verirler Döküldü diye süslü cümlelerSanma saçıldı zümrütler, incilerZikr…
Devamı

Nefsin Hastalıkları ve Teşhisi

Sufi tıbbında nefsin hastalıkları nasıl teşhis edilmelidir?  Sufi tıbbında nefsin hastalıkları genellikle içsel bir teşhis yöntemi kullanılarak tespit edilir. Bu teşhis yöntemi, bireyin kendi nefsinin durumunu anlaması ve algılaması üzerine kuruludur. Sufi tıbbında, nefsin bazı temel hastalıkları vardır. Bunlar arasında kibir, haset, öfke, hırs, şehvet gibi insanın doğasında bulunan zayıf yanlar yer alır. Sufiler, bu…
Devamı

Vâkıât Şerhi – Nefsin Islâhı

Nefsin Islâhı ve Merâtib-i Evliya üzerine vâkıâtların şerhleri Ve buyurdular ki: Tabî‘at ve nefsden terakkî cânibini tut, tenezzül tarafın terk eyle ve rûhundan ma‘rifet cânibini al cehlî tarafın terk eyle. Muktezâ-i sırr ise mâ-sivâdan alâkayı kat‘dır. Hakk’dan gayrıya alâka bulunursa, kat‘ına sa‘y eyleye. Hazret-i Şeyh buyurdular ki: Tabî ‘at âfetinde asıl; açlığa sabr eylemektir. Nefs…
Devamı

Vâkıât Şerhi – Tevhid Bahsi

Ve buyurdular ki: Tevhid lisânla güzeldir ammâ ahsen u evlâ olan oldur ki tevhîdi ef‘âlinde, sıfâtında, zâtında isti‘mâl edesin. Ve buyurdular ki: Her hâtıra ki tevhîde mani‘ ola terk eyle ve nefy eyle, ferâiz ve sünenden gayrı. Ve buyurdular ki: Tevhîde iştigāl eyleyenin müşkilâtı hallolur. Tevhîd miftâhı müşkilâtdır. Ammâ Halvetiyye eğer kuvvet-i esmâ ile ba‘zı…
Devamı