Risale-i Üftade Hazretleri – Hali Tarikatten

Risale-i Üftade Hazretleri – Hali Tarikatten

Risale i üftade hazretleri hali tarikattan

Nefsin istiğfarı, Nefsin ıslah edilmesi derece derecedir , ilk önce kötü ahlakı ,çirkin ahlakı terk etmek ve bu çirkin ahlaktan meydana gelen kazanılan günahlara tövbe etmektir, hem çirkin ahlaka hem de ondan hasıl olan günahtan istiğfar, yani estağfirullah derken bunları düşünüp bir dahi yapmayı terk etmek kendi aslından bu çirkin huyları koparmaktır. Bir daha kötü ahlaka dönmemek için istiğfardır , ta ki ölüm gelene kadar eğer dönülecekse Allah’ın nuruna dönülür nefsin kötü ahlakına dönülmez.

Ve buyurdular ki: Mertebe-i nefste istiğfâr merâtib üzeredir. Evvelâ ahlâk-ı redîesini

terk ile istiğfârdır. Ondan sonra ol ahlâk-ı redîeyi, aslından koparmakla istiğfârdır. Ondan

Ruhun derece itibarı ile istiğfarı cahilliğinden kurtulması ile marifete ermeye çaba , emir alemine dönmek için gayrettir.

İnsanın sırrında meydana gelecek istiğfar ise kalpte yerleşmiş Allahtan gayrı olan her şeyden kurtulmak için istiğfardır.

 Buraya kadar söylediklerimizden daha yüce ve ulu olan istiğfar ise cümleyi bildim ,bildim demenden istiğfardır , gayesi Allahı bilme, marifet olanın bildim demesi nefsini ortaya koyması, kendini benliğini ispat etmesidir bir nevi firavunluktur. 

Şimdi lâ[zım] olan oldur ki cümleden fânî ola. Cümlesinden hepsinden her şeyden göçe yok ede , hiç ede , bu saydığımız peygamber ahlakı kâmil veli hz insan ahlakıdır.

Ondan sonra buyurdular ki: hüdai evladım bizim yolumuzda daim bu hal üzre olasın

Yolun yolcusu  her mertebede fenâ üzerelerdir. Zîrâ bizim yolumuz istigfardan sonra tevhîd

ile meşgul olmaktır. Tevhîd, insan olana vücûd enaniyet vermez. Muvahhid yani tevhidi ehli tevhidi zikr eden ; aķlında tutmalı ki mâsivânın Allahtan gayrı her şeyin  vücûdunu varlığını nefy yani red eylese gönlüne yerleştirmemişse kalbini dahi hak yolunda yok kabul edenin ,nefsini yok kabul edenin, bunu dahi zihnine getirmekten sakınan da  vücûd yani nefs olur mu olsa nerde onu bulsun

Güzellerin dedigi gibi ; olmayan şehriyarin kandedir

Hali Tarikat üftade hazretleri

Tevhid kalptedir. Zühd kalptedir. Takva kalptedir. Marifet kalptedir. Hakk’ı bilmek, kalptedir. Allah sevgisi kalptedir. Hak yakın­lığı, kalptedir…

Şah-ı Geylani k.s

İbrahim YERLİKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir